MPEC sponsor Tarnowskiej Akademii Brydżowych Umiejętności

61. Edycja Tarnowskiej Ligi Okręgowej 2018

TABELA - Ostatni kocioł 14-go kwietnia g. 9.00-15.30

3. GP20 i PP15, Radłów (9)

Autor: 
kz

 

Zapraszamy na kolejne turnieje 3-go cyklu Młodzieżowego Grand i Petit Prix Małopolski w kategoriach do lat 20 i 15. Poza nagrodami i pucharami za poszczególne turnieje eliminacyjne zwycięzcy finałow obu cykli otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe w tym bezpłatny udział w zimowym obozie w czasie ferii 2014. Następne zawody w Radłowie 5.10.2013 r.

 

KLASYFIKACJA GENERALNA

Grand Prix U-20

Petit Prix U-15

KALENDARZ

3. Młodzieżowe GRAND i PETIT PRIX Malopolski 2013

 1. Stasikówka, 20.01.2013 r.: GP20 1. M. Kita-M.Krysa i PP15 1. I.Szumera-R.Morek
 2. Oświęcim, 20.04.2013 r. GP20 1. M. Grabiec-M. Superson i PP15 1. I. Szumera-R.Morek
 3. Mielec, 1.06.2013 r. GP20 1. J.Hycnar-K.Cetera i PP15 1. A.Litwora-W.Krawczyk
 4. Kraków, 8.06.2013 r. - GP25 1. M. Sobczak-G. Skołyszewski i PP16 1. J. Dańda-J.Hodor
 5. Gorlice, 15.06.2013 r. - GP20 1. O. Byra-M.Śliwiński i PP15 1. B. Superson-I.Radomska
 6. Włoszczowa, 29.06.2013 r. - GP20 1. M. Grabiec-M. Superson i PP15 1. M. Mroziński-D.Marszalik
 7. Stasikówka, 15.08.2013 r. - GP20 1. M. Krysa-J. HycnarPP15 1. K. Kopka-W. Ligman
 8. Tarnów, 7-8.09.2013 r. -  GP20 1. G. Skołyszewski-K. Superson i PP15 1. W. Krawczyk-J.Gąsienica
 9. Radłów, 5.10.2013 r. - ?
 10. Skawina, 31.11.2013 r. (FINAŁ) - ?

REGULAMIN

3. Makroregionalne GRAND PRIX U-20 i PETIT PRIX U-15

Cykl składał się będzie z 9 turniejów eliminacyjnych rozgrywanych w poszczególnych miejscowościach: Stasikówka (zima i lato), Oświęcim, Gorlice, Mielec, Kraków, Włoszczowa, Tarnów i być może Grybów oraz dwusesyjnego FINAŁU dla czołówki (TOP 16) w kat. U-20 i U-15.

Turnieje zaliczane do punktacji długofalowej rozgrywane będą na zapis maksymalny z procentowym naliczaniem i zaliczeniem 5-ciu najlepszych rezultatów.

Za zdobycie czołowych miejsc w 3. GP20 i PP15 przewiduje się atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz upominki dla wszystkich finalistów, i tak w cyklu turniejów

GP U-20

 1. miejsce  – wartościowa nagroda rzeczowa + bezpłatny udział w zimowym obozie w roku 2014.
 2. miejsce  – wartościowa nagroda rzeczowa
 3. miejsce  – wartościowa nagroda rzeczowa

PP U-15

 1. miejsce  – wartościowa nagroda rzeczowa +bezpłatny udział w zimowym obozie brydżowym
 2. miejsce  – wartościowa nagroda rzeczowa
 3. miejsce – nagroda rzeczowa

Organizatorzy poszczególnych turniejów eliminacyjnych odpowiedzialni będą za zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych oraz nagród, co najmniej pucharów dla zwycięzców w obu kategoriach.

Za klasyfikację długofalową i oprawę medialną odpowiada Krzysztof Ziewacz, który również poprowadzi wszystkie turnieje eliminacyjne oraz finały.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

§1

Zawody mają charakter turniejów otwartych wyłącznie dla zawodników urodzonych w roku i po 1993– mogą w nich uczestniczyć zarówno zawodnicy zrzeszeni w PZBS jak i niezrzeszeni.

§2

1.    Cykl rozgrywek fazy eliminacyjnej obejmuje 9 turniejów na zapis maksymalny z procentowym naliczaniem i zaliczeniem 5-ciu najlepszych rezultatów.

2.    Turnieje odbywać się będą w soboty (wyjątkowo w świąteczny czwartek 15.08.2013 r. w Stasikówce w czasie obozu).

 • Stasikówka (20.01.2013 r.) w ramach zimowych obozów
 • Oświęcim (20.04.2013 r.) turniej towarzyszący -> Turniej Przyjaciół Brydża
 • Mielec (1.06.2013 r.) w ramach Dnia dziecka i Kongresu O Puchar Prezydenta 
 • Kraków (8.06.2013 r.) w ramach mistrzostw  Gimnazjum nr 2 i KSOS
 • Gorlice (15.06.2013 r.) w ramach Dni Gorlic
 • Włoszczowa (29.06.2013 r.) w ramach Dni Włoszczowy
 • Stasikówka (15.08.2013 r.) w ramach letnich obozów
 • Tarnów (7-8.09.2013 r.) impreza towarzysząca V TarNOWICJUSZ'13
 • Radłów ?  (5.10.2013 r.) w ramach pomocy nowym ośrodkom - nie spełnia wymogów Regulaminu pkt. 9.
 • Skawina (finał 30.11.2013 r.) 

§3

1. Do punktacji końcowej zalicza się 5 najlepszych rezultatów uzyskanych w turniejach eliminacyjnych (carry over 40%) + rezultat turnieju FINAŁOWEGO (60 %).

2. W przypadku uzyskania identycznego wyniku łącznego decyduje w pierwszej kolejności wiek uczestnika (młodszy zawodnik wgrywa).

§4

1.    Opłaty startowe:

Wpisowe do każdego turnieju eliminacyjnego 5 zł od zawodnika w obu kategoriach. Turniej finałowy bezpłatnie.

§5

1. Nagrody rzeczowe za poszczególne turnieje w gestii organizatora danego turnieju

2. Ilość nagród uzależniona od ilości startujących par, także w gestii organizatora.

3. Fundusz (wpisowe) przeznacza się w 50 % na nagrody długofalowe i w 50 % na organizację.

§6

1. W klasyfikacji generalnej zostaną przyznane następujące nagrody: puchary dla zwycięzców i nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc o łącznej wartości co najmniej 1000 zł ,

2. Nagrody nie kumulują się!

§7

Liczenie wyników turnieju.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej par o kolejności decyduje bezpośrednie spotkanie. Jeśli bezpośrednie spotkanie nie rozstrzyga lub nie zostało rozegrane zdobyte miejsce jest dzielone ex eaquo.

§8

1.    Nie ma odwołań od decyzji sędziego

§9

Organizatorem może być tylko ten ośrodek, który zapewni nieodpłatny lokal oraz puchary i nagrody dla co najmniej trzech najlepszych par w obu kategoriach, a ponadto będzie wysyłał swoich podopiecznych na turnieje organizowane przez inne miasta.

§10

Zgodnie z zasadą obowiązującą i propagowaną przez MZBS „Zero tolerancji dla niewłaściwego zachowania”, organizator uprzedza, że wszelkie objawy nagannego zachowania, używania wulgarnych słów oraz łamania zasad dobrych obyczajów i gry fair będą karane. Niedopuszczalne są zachowania agresywne i dyskusje o jakichkolwiek rozdaniach. Zawodnicy zakłócający innym przyjemność gry muszą się liczyć z możliwością usunięcia z turnieju, a nawet dyskwalifikacją do końca trwania cyklu turniejów. 

Upraszamy o uprzejmość i tolerancję wobec innych ze szczególnym uwzględnieniem zawodników początkujących.

§11

Interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.

Stasikówka, 19 .01.2013 r.

 

 

 

Błąd | TABU Tarnowska Akademia Brydżowych Umiejętności

Błąd

Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.