MPEC sponsor Tarnowskiej Akademii Brydżowych Umiejętności

61. Edycja Tarnowskiej Ligi Okręgowej 2018

TABELA - Ostatni kocioł 14-go kwietnia g. 9.00-15.30

Licytacja (wstęp)

Autor: 
kz

LICYTACJA

Pierwsza faza gry w brydża (jakiegokolwiek). Talia zawiera 40 pkt. (wg skali Miltona Worka; as=4, król=3, dama=2 i walet=1). Średnia otrzymywanych punktów na rękę w dystansie wyniesie ~10 pkt. (40/4graczy=10).

Otwarcia

Otwarcie licytacji odzywką różną od pasa nosi znamiona nadwyżki i przyrzeka więcej niż 10 pkt.

Nadwyżka to odchylenie dodatnie.

Punktowa wynosi 3 pkt. więcej od średniej.

Układowa mówi o lepszym układzie karty niż spodziewany (zrównoważony -> wzory rąk).

Wzory rąk:

Składy. Na samym początku przygody z kartami warto przyswoić sobie cokolwiek na temat dystrybucji czyli możliwych składów, typów rąk czyli kart, które otrzymujemy po tym jak zostaną rozdane pomiędzy czterema graczami. Możliwe układy rąk są podane poniżej:

·         zrównoważone: 4333, 4432, 5332

·         niezrównoważone: 5422*, 4441*, 5431, 6322, 5440, 6331, 5521, 6421, 5530, 6430

*lekko niezrównoważone (problem z jednoznacznym zakwalifikowaniem)

·          mniej częste: 7222, 7321, 6511, 7330, 6520, 7411, 7420, 8221

·          kompletnie dzikie (bardzo rzadkie okazy): 7510, 8311, 8320, 7600, 8410, 9211, 9220, 9310, 8500, 9400... aż po skład 13-0-0-0

Wszystkie na świecie systemy licytacyjne opracowano w oparciu o częstość występowania powyższych układów. Dzikie jako te bardzo rzadkie pominięto.

Zatem:

·          dla układu 4333 potrzebujemy 13 pkt. aby otworzyć licytację odzywką różną od pasa, a ze składem 4432 wystarczy już 12 pkt.

·          dla układu 5431 potrzebujemy już mniejszej siły punktowej, wystarczy 11 pkt. z honorami ulokowanymi w najdłuższych kolorach

Jeśli mamy kłopot z decyzją typu: otworzyć czy nie -> stosujemy zasadę „20”, która polega na policzeniu wszystkich punktów oraz kart w dwóch najdłuższych kolorach. Jeśli suma wyniesie 20 to otwieramy w swój najdłuższy kolor.

Licytacja to pokazywanie sobie odchyleń dodatnich. Ostatnia zapowiedź staje się kontraktem, a więc zobowiązaniem do wzięcia określonej ilości lew.

Skatalogowany SYSTEM OTWARĆ naturalnych

·          1trefl/karo  = (3)4+ karty, 11+ pkt.

·          1kier/pik= 5+ kart, 11+ pkt.

·          1BA= skład zrównoważony (4333, 4432, 5332 i 5422), 15-17 pkt.

·          2trefl/karo= sztuczne zapowiedzi (na razie można przyjąć jako słabe i blokujące, takie same jak 2kier/pik)

·          2kier/pik= odzywka taktyczna, blokująca przeciwników; 5-10 pkt. 6 kart w głoszonym kolorze (vide algorytm)

·          2BA= skład zrównoważony (4333, 4432, 5332, 5422 lub nawet 6322), 21-23 pkt.

·          3trefl/karo/kier/pik= odzywka taktyczna, blokująca przeciwników; 5-10 pkt. 7 kart w kolorze (vide algorytm)

·          4trefl/karo/kier/pik= odzywka taktyczna, blokująca przeciwników; 6-11 pkt. 8 kart w kolorze (vide algorytm)

 

Błąd | TABU Tarnowska Akademia Brydżowych Umiejętności

Błąd

Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.