MPEC sponsor Tarnowskiej Akademii Brydżowych Umiejętności

61. Edycja Tarnowskiej Ligi Okręgowej 2018

TABELA - Ostatni kocioł 14-go kwietnia g. 9.00-15.30

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. w T-wie - sponsor tytularny

Autor: 
admin

 

Firma odpowiedzialna społecznie. MPEC Tarnów wypełniając swoją misję odpowiedzialności społecznej od lat wspiera najmocniej te inicjatywy, które służą wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Od 2008 roku sponsor tytularny drużyny młodzieżowej Tarnowskiej Akademii Brydżowych Umiejętności.

 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie w swojej działalności kieruje się ideą dialogu społecznego, który przyczynia się do rozwoju oraz poprawy jakości życia społecznego i ekonomicznego w wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstwa. Realizując naszą misję odpowiedzialności społecznej dążymy do tego, aby przybierała ona realne
kształty. W praktyce oznacza to zaangażowanie Spółki: w podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników i ich rodzin, wsparcie dla klientów i właścicieli oraz stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w działaniach na rzecz polepszenia warunków życia społeczności lokalnej w obszarach: kultura, sport, edukacja, estetyka otoczenia, środowisko naturalne. Szczególną troską otaczamy przedsięwzięcia i inicjatywy służące wszechstronnemu kształtowaniu intelektualnej i sportowej aktywności dzieci i młodzieży. Jesteśmy patronem młodzieżowej drużyny brydżowej Tarnowskiej Akademii Brydżowych Umiejętności.
 
Tagi: 
Kategoria: 
Błąd | TABU Tarnowska Akademia Brydżowych Umiejętności

Błąd

Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.