MPEC sponsor Tarnowskiej Akademii Brydżowych Umiejętności

61. Edycja Tarnowskiej Ligi Okręgowej 2018

TABELA - Ostatni kocioł 14-go kwietnia g. 9.00-15.30

System STREFA (mecz)

Autor: 
kz

 

Zarys Systemu STREFA z półforsującą odpowiedzią 1 BA po otwarciu w starszy, i tego konsekwencją czyli licytacją (1/2) forsującą do dogranej. Wersja beta bo system wymaga jeszcze doszlifowania. 

 

Otwarcia 

uwagi ogólne

Przy ocenie karty i wyborze otwarcia kierujemy się zasadą 20 (suma punktów honorowych zlokalizowanych w longerach + ilość kart w najdłuższych 2-ch kolorach).

1-wszo/drugo-ręczne czy nawet czwarto-ręczne otwarcia - solidne.

Wyjątek stanowi trzecia ręka.

3-cio-ręczne otwarcie poza normalną swoją funkcją powinno spełniać następujące dodatkowe zadania:

1. pokazanie wistu (xxx, xxx, AKW10, xxx).

2. destrukcja (xxx, DW10x, Axxx, Dx).

Z powyższych przyczyn powinniśmy takie otwarcie alertować. Po takim otwarciu licytujemy ostrożnie stosując konwencję Drury. To samo dotyczy otwarć zaporowych; można sobie pozwolić na zaistnienie z kompletnym śmieciem, w zasadzie w przedziale 3-8 pkt.

* Dopuszczalne jest zakwalifikowanie blotkowej piątki do otwarcia 1 trefl z równoczesnym konsekwentnym traktowaniem jej w dalszej licytacji jako czwórki).

Z brzydką 12-stką, tj. równikiem ( 4333) bez asa i wysokich blotek (10-tek i 9-tek) nie otwieramy! W myśl zasady: za brak asa czy równy skład odejmujemy punkt.

Łatwo sprzedawalna ręka powinna zostać odlicytowana możliwie jedną odzywką. Nie licytujemy dwa razy tej samej karty, chyba że partner wymusi!

Otwieramy zatem ostro, ale z sensem. Można otworzyć nawet z 9-cioma czy 8-ma punktami np. dzierżąc gęste blotkowo 6/6 na starych, a podparte właściwymi asami. Jeśli partner zrekontruje po kontrze przeciwnika absolutnie wynosimy w swój kolor lub licytujemy drugi pokazując słabą i układową rękę. Lepsze takie otwarcie niż jakieś pierwszo/drugo-ręczne beznadziejne 12 nawet w składzie 2344 z rozsypanymi honorami bez asów i dziesiątek! Jeszcze zdążymy się podpiąć! Jeśli partner ma ślad otwarcia otworzy na 3-ciej czy 4-tej ręce. Gramy absolutnie wszystkie około 40% końcówki.

*  *  *

W dalszej licytacji stosujemy gadżet 2 trefl i 2 karo (1 trefl – 1 kier/pi – 2 trefl – 2 karo), czwarty kolor, a skacząca sekwencja kolor + fit jest inwitem podczas, gdy bezpośrednie podniesienie koloru partnera jest blokujące na każdej możliwej wysokości.

Ponadto narzędzia strefy szlemowej: pytanie o asy na 5 wartości z damą atu, cuebidy i Splinter oraz 5 ba (inwit wielkoszlemowy). 4ba w niektórych sekwencjach jest inwitem.

Sposoby kwalifikowania rąk:

Obliczanie przegrywających: brak asa, króla czy damy w danym kolorze oznacza przegrywającą np. AK, xxx, AKx, Dxxxx = 6 (0, 3, 1, 2). Normalne otwarcie nie powinno zawierać więcej niż 8 lew przegrywających, a podniesienie partnera więcej jak 10 przegrywających. Otwarcie 2 trefl z kolei nie więcej jak 4-ry przegrywające. ADx, KWx, KD, AKW10x = 23 punkty, ale aż 5 (1,2,1,1) przegrywających. Zamiast 2 trefl lepiej otworzyć 2 ba (21-23).

Ogólny wzór: suma przegrywających na połączonych rękach odjęta od 24 daje liczbę pewnych do wzięcia lew w rozdaniu.

Obliczanie wygrywających:

Wiadomo jak liczymy honory. Asy to pewne lewy. Figury w sekwensach stanowią perspektywę 75 % szans na lewę (KDx), a układy impasowe 50% możliwości zdobycia sztycha. Czwarta karta w longerze stanowi już 75 % pewności, a 5-ta i kolejne to czyste lewy. 6-ciokart oznacza nadwyżkę układową, a to około 3 punkty przeliczeniowe!

OTWARCIA

1trefl (F1)

  1. 12-22 nat
  2. 12-14 skład równy
  3. 18-20 skład równy

1 karo (NF)

1. 11-22 nat

2. 12-22 z czwórki (4441) z singletonem trefl

1kier/pik (NF)

10-22 nat (jeśli 10 – patrz zasada 20)

1ba (NF)

15-17 dopuszczalna 5-tka; jeśli starsza to bardzo słaba np. Wxxxx

2 trefl Acol (GF)

23+ lub 9 lew wygrywających

2 karo MULTI

2 kier

5-10 do założeń 5/5 kiery i inny

2 pik

5-10 do założeń 5/5

piki i inny

2ba (NF) młodsze 5/5

lub w niekorzystnych

20-22 mozliwa 5-tka (Puppet Stayman)

3/4 trefl/karo/kier/pik (NF)

5-10 nat 7+ do założeń wg zasady 4321 i "algorytmu "

3ba (NF)

Solidny 7-śmiokart młodszy z co najmniej dwoma najstarszymi honorami (z AKD) lub 2 figury z 3-ch najstarszych i boczne dojście tzw. rozszerzony gambling

4ba (F)

Pytanie o kolor asa

Odpowiedzi:

5 trefl = brak, 5 karo = as trefl, 5 kier = as karo, 5 pik = as kier, 5 ba = as pik i 6 trefl = 2 asy

5trefl/karo (NF)

Sign off – monokolor, karta z 3-4-5-ma przegrywającymi do założeń

5 kier/pik (NF)

Pytanie o dwie najstarsze figury. Odpowiadający z jedną licytuje szlemika, a z dwoma szlema.

LICYTACJA JEDNOSTRONNA

Założenia bazowe

Kartę łatwo sprzedawalną licytujemy szybko. Patrz zasada: postulat szybkości.

Ręce trudno licytowalne; silne jak i układowe traktujemy powoli.

Stary kolor nie forsuje.

Powtórzenie koloru to oznaka słabości, niechęć do wymiany informacji. 1 karo – 1 kier – 1 ba – 2 kier

Stary kolor zalicytowany z pojedynczym przeskokiem jest inwitem (1 karo – 1 kier – 1 ba – 3 kier), a z podwójnym to sign off. (1 karo – 1 kier – 1 ba – 4 kier). Podobna choć nieco przesunięta sekwencja: 1 ba – 3 ba = sign off, podczas, gdy 1 ba – 4 ba = inwit.

Zawyżanie licytacji = niechęć do wymiany informacji.

Nowy kolor na wysokości 1 forsuje na jedno okrążenie.

Zgłoszony na wysokości 2-ch forsuje do dogranej.

Pojedynczy przeskok obiecuje fit i jest inwitem.

Wyjątek: 1 trefl – 3 trefl w kolor = blok.

Nowy kolor z podwójnym przeskokiem = Splinter (siła 11-15).

Wyjątek jak wyżej: 1 trefl – 3 karo = inwit, 1 trefl - 3 kier/pik = partnerze licytuj 3 BA.

BA odpowiadającego po otwarciu młodszym jest z bilansu.

BA po otwarciu kolorem starszym:

1 ba jest półforsujące. (dalsza licytacja zostanie ujęta w osobnym opracowaniu)

1 kier/pik – 1 ba = 1). z 3(4) kartowym fitem i albo 9-11 albo 4-6 pkt. 2). 6-11(12) „równik” bez fitu 3). 6-11 kolor 5+ bez fitu

2 ba jest inwitem na „równej ręce” z fitem czterokartowym

3 ba oznacza rękę z fitem lub „tolerancją w kolorze partnera” i brak lewy przebitkowej.

* Stałe pary mogą przyjąć założenie, że skok na 2 ba po otwarciu starszym jest co najmniej inwitem do dogranej.

Chęć wymiany informacji oznaką siły.

Konwencja półforsującej odpowiedzi 1 ba

1 kier/pik – 1 ba =

1). 4-6 lub 9-11 z fitem

2). 6-11(12) „równik” bez fitu

3). 6-11 kolor 5+ bez fitu

Dalsza licytacja otwierającego po otwarciu 1 kier/pik i forsującej odpowiedzi 1 ba

1 kier – 1 ba - ?

2 trefl semi-nat = 2+ trefle NF

2 karo = nat 4+ kara NF, wyjątkowo z 3jki

2 kier = 6+ nat 12-14 NF

2 pik = 4 karty 18+ GF

2 ba = 18+ GF

3 trefl/karo – 16+ (4)5+ NF

3 kier –15+ 6+ NF inwit

1 pik – 1 ba - ?

2 trefl semi-nat = 2+ trefle NF

2 karo = nat 4+ kara NF

2 kier = nat 4+ kiery NF

2 pik = 6+ 12-14

2 ba = 18+ GF

3 trefl/karo/kier – (4)5+ 16+ NF

3 pik – 15+ 6+ NF inwit

Licytacja w sekwencji:

1 kier – 1 ba – 2 ba (18+) - ?

3 trefl/karo – 9-11 dobry kolor 5+ i jeśli partner fituje są szanse szlemikowe

3 kier – „dół” z fitem, praktycznie 3-4 pkt i 3-kartowy fit NF Czy można jeszcze wyhamować w częściuchu? (do dyskusji zespołowej)

4 kier – „góra” z fitem 5-6 pkt z 3-artowym fitem lub 4-6 z 4-kartowym NF

3 pik – 6-11 5/5 na młodych F

3 ba – 6-9 równik lub śmietnik sign off

4 ba – (10)11-12 równik NF inwit

4 trefl/karo – 6+ monokolor ślad fitu kier (dubel)

Licytacja w sekwencji:

1 pik – 1 ba – 2 ba (18+) - ?

3 trefl/karo/kier – 9-11 dobry kolor 5+ i jeśli partner fituje są szanse szlemikowe

3 pik – „dół” z fitem, praktycznie 3-4 pkt i 3-kartowy fit NF

Czy można jeszcze wyhamować w częściuchu? (do dyskusji zespołowej)

4 pik – „góra” z fitem 5-6 pkt z 3-artowym fitem lub 4-6 z 4-kartowym NF

3 ba – 6-9 równik lub śmietnik sign off

4 ba – (10)11-12 równik NF inwit

4 trefl/karo/kier – 6+ monokolor ślad fitu pik (dubel)

1 ba (Partner) - interwencja – licytacja nat (my)

1 ba – kontra – ?

Pas = słaby

Rekontra = karna

2 w kolor = 5+ nat NF

3 w kolor = (5)6+ GF

4 w kolor = nat NF

2/3/4 ba z bilansu

4 trefl = pyt o asy

1 ba – nat wejście - ?

Pas – słabość lub trapping pas

Kontra = neg

2 w kolor = nat NF

3 w kolor = = (5)6+ GF

Kolor przeciwnika = pyt o zatrzymanie GF

2/3/4 ba z bilansu

4 trefl = pyt o asy

4 w kolor = nat NF

1 ba – wejście konwencyjne (dwukolorowe) - ?

Pas – słabość

Kontra = (7)8+ kontroluje (kontruje karnie) jeden z kolorów

2 w kolor = nat NF

3 w kolor = = (5)6+ GF

Kolor przeciwnika = pyt o zatrzymanie GF

2/3/4 ba z bilansu

4 trefl = pyt o asy

4 w kolor = nat NF

1 ba – sztuczne - ?

Pas – słabość

Kontra = nat kolor 5+ lub siłowa

2 w kolor = nat NF solidny kolor

3 w kolor = 6+ GF

Kolor przeciwnika = pyt o zatrzymanie GF

2/3/4 ba z bilansu

4 trefl = pyt o asy

4 w kolor = nat NF

Licytacja dwustronna

Kontra wywoławcza i negatywna do wysokości 4 kier. Po otwarciu przeciwników na wys. od 4 pik włącznie – karna. Po otw. przeciwnika 4 pik – 4 ba = wywoławcze (dwukolorówka lub co najmniej 1444). Na niższych szczeblach ogólne zastosowanie znajduje trapping pas, jednakże z dużą siłą, zwłaszcza gdy zachodzi obawa, że partner może nie wznowić, licytujemy (pomimo posiadania opozycji).

Wejścia w sile 8/9-16, konstruktywne (co najmniej wskazanie wistu)

Skaczące – zaporowe (słabe; 6+ na wys. 2 i 7+ na wys.3)

Wejście po sztucznym otwarciu przeciwnika 1 trefl/karo -> PRECISION

(6 trefli lub 5+ trefli i 4 st) – 2 karo relay

Kontra wywoławcza 11-14(16). Partner z siłą 0-9 licytuje na wys. 1. Z siłą (9)10-11 skacze bilansowo na wys. 2. Z większą siłą licytuje albo kolor przeciwnika, może też skoczyć w końcówkę.

Objaśniająca (na dowolnym kolorze) 15+ za otwarciem, 18+ przed otwarciem.

Wejście1 ba nat (15-17) po otwarciach sztucznych, przygotowawczych (1 trefl/karo); dalsza lic. jak po otwarciu ba – bez zmian.

1 ba po otwarciu w starszy = dwukolorowe st 4 i mł 5+ (może być słaba 5-tka st): dalsza lic. odpowiadającego: 2 trefl – słabe do młodszego, starszy z bilansu, 2 karo - pytanie o siłę inwitujace, 2 ba - forsujace pytanie

Kolor przeciwnika praktycznie z fitem = co najmniej inwit

Wyjątek stanowi bardzo silna karta bez fitu z równoczesnym brakiem możliwości sforsowania partnera innymi środkami.

Rekontra (od 10) po otwarciu własnym i kontrze przeciwnika powinna być stosowana z rękami raczej zrównoważonymi. (maksymalnie 5431). Z długim kolorem 6+ lub dwoma 5/5+ powinniśmy licytować ze względu na dystrybucję, wszak możliwe jest, że przeciwnicy znajdą 9 kartowy kolor i skoczną licytacją wyblokują nasze poczynania. Otwierający ze słabą lub układową ręką nie powinien być zainteresowany złapaniem przeciwników (gra na duży obrót), więc licytuje sprzedając słabość lub układ.

Wznowienie

Wznawiamy licytację od 8-miu hołdując idei „pożyczonego króla”. Partner wznawiającego odejmuje sobie 3 punkty czyli ekwiwalent rzeczonego króla i licytuje tak jak do normalnego otwarcia. Nowy kolor forsuje na kółko. Kolor przeciwnika zapowiedziany przez odpowiadającego to co najmniej inwit. Po wejściach i wznowieniach stosujemy Drury. 1 ba obiecuje siłę10-14 i stopera w kolorze przeciwnika.

Podsumowanie:

Kontra 8-14, kolor = 5+ (8-14) i ba 10-14.

Kontra objaśniająca (15)17+ zależnie od pozycji.

Skład równy i siłę 15-17 sprzedajemy poprzez kontrę.

2 ba = 18-21, równą rękę w sile 22+ za pomocą kontry i skoku na 3 ba w następnym okrążeniu, chyba, że inna licytacja jest dostępna.

*Konwencja Lebensohl

Lebensohla włączamy wszędzie tam, gdzie trudno zbilansować ręce, na przykład po otwarciu przeciwnika w starszy naszym pasie i podniesieniu oraz kontrze Partnera stoimy przed problem niemożności zbilnsowania połączonych rąk.

Negatywna kontra w sekwencjach:

a). 1 ba (my) 2 trefl/karo/kier/pik kontra (my)

b). 1 trefl (my) 2 trefl/karo/kier/pik/3trefl/karo/kier/pik kontra (my)

Chcąc skontrować stosujemy tramping pasa. Partner wznawia z krótkością.

Kontra na odzywkę sztuczną naturalna (wskazanie koloru 5+ i odpowiednia siła)

Kontra na odzywkę semi-sztuczną (kontruję jeden z kolorów przeciwnika) – przykład poniżej:

1 ba (Partner) wejście konwencyjne - dwukolorowe (przeciwnik)kontra j/w

Po kontrze negatywnej nowy kolor na wysokości 3-ch nie forsuje jako, że wywołał go partner. Nowy kolor z przeskokiem jest mocnio inwitujące. Przykłady: 1 kier (Partner) 2 karo (przeciwnik) kontra (neg) 2 pik/3 trefl NF, a 3 pik i 4 trefl to sekwencje mocno inwitujące.

1 pik 2 trefl kontra pas ? = 2 karo/kier – bilans, 3 karo/kier = inwit. Bezwzględnie forsuje kolor przeciwnika i oznacza co najmniej inwit.

Licytacja po otwarciu Partnera 1 trefl i interwencji przeciwnika

Pas = brak siły i układu na zaistnienie. Nie gramy negatem 1 karo!

Kontra – negatywna, brak st 4-ki, za wyjątkiem interwencji 1 pik, wtedy kontra wskazuje 4-kę kier oraz interwencji przeciwników na wys. 2, wówczas kontra powinna przyrzekać st 4-ki.

Rekontra = j/w

1 w kolor (6)7+ 4+ karty F1

Kolor na wys. 2 i 3 – blok (3-7 pkt) NF odpowiednio 6+ 7+ do założeń

1/2/3 ba z bilansu

Licytacja po informacyjnym otwarciu partnera w kolor (1 karo/kier/pik)

i interwencji przeciwnika

pas = brak siły i układu na zaistnienie

kontra negatywna (6)7+

rekontra od 10 j/w

podniesienie koloru partnera – słabe i układowe, blokujące na każdej wysokości (2/3/4/5)

Po otwarciu w starszy i blokującym podniesieniu końcówkę licytujemy taktycznie:

albo z totalnym dołem i brakiem lew defensywnych czyli prewencyjnie (postulat szybkości, który służy wyblokowaniu przeciwników oraz całkowitej dezinformacji) albo ofensywnie z co najmniej 1,5-2 nadwyżkami. Znajomość TNT sporo w tym temacie ułatwia.

kolor na wys.1 (F1)

kolor z pojedynczym przeskokiem = kolor + fit w sile inwitu

kolor z podwójnym przeskokiem = Splinter (11-15)

1/2/3 ba (konwencyjne) z fitem; odpowiednio z bilansu

Kolor przeciwnika = z fitem co najmniej inwit

Wejście na wys. 2 - nieforsujące = do 10

Kolor przestrzelony w sile inwitu do końcówki sprzedajemy licytując kontrę w pierwszym czytaniu. Jeśli natomiast użyjemy koloru przeciwnika i zalicytujemy nowy kolor w następnym okrążeniu pokażemy wówczas rękę (raczej monokolorową) w sile forsingu co najmniej do dogranej.

4 ba pytanie o asy na 5 wartości z damą atu

Po odzywkach zaporowych przeciwników w strefę szlemową wchodzimy ostrożnie i raczej niechętnie, gdyż na ogół dystrybucja jest niekorzystna. Często wygrywa utrzymanie się przy grze na wys. 5-ciu lub prozaiczne skontrowanie przeciwników. W licytacji dwustronnej na dużych wysokościach rezygnujemy z cuebidów i pytania o asy. Zgłoszenie nowego koloru jest naturalne i ma na celu pomóc partnerowi podjąć decyzje co do ostatecznego kontraktu, a 4 ba oznacza dwukolorówkę. Stosujemy także konwencję pas forsujący.

Systematyczny opis systemu

(szczegółowy)

licytacja po otwarciu partnera

 

1 trefl (F1) ?   Opis
  1 karo F1 0-6 negat  

7-11 nat

7-11 kara i trefle 5/5+

16+ skład równy

  1 kier/pik F 1 7+ 4+ kart
  1,2,3 ba NF z bilansu, możliwa 5-tka+ mł
  2 trefl GF 12+ (4)5+ kart
  2 karo/kir/pik GF 12+ (5)6+ kart
  3 trefl/karo/kier/pik NF blok 3-7 pkt do założeń  

lub inwit (kwestia do dyskusji)

  4 trefl NF monokolor, inwit
  4 karo NF monokolor, inwit
  4 kier/pik NF sign off
  4 ba F pytanie o asy
  5 trefl/karo NF sign off
  5 kier/pik NF pytanie o asa i króla atu

Dalsza licytacja po otwarciu 1 trefl i odpowiedzi 1 karo:

 

Ty Partner TY ?   Opis
1 trefl 1 karo 1 kier F1 12-14 (3) 4 kiery
    1 pik F1 12-14 (3) 4 piki, co najwyżej 2 kiery
    1 ba NF 18-20 skład równy  

konwencje jak po otwarciu 1 ba

    2 trefl NF 11-15 nat
    2 karo/kier/pik NF Rewers 18-22 4 karty w kol. Lic. i 5+ trefle
    2 ba GF 19-22 6+ trefli lub inna ręka pod-acolowa
    3 trefl NF 16-18 nat inwit
    4 trefl NF 8+ trefli blokujące monokolor

 

Dalsza licytacja po otwarciu 1 trefl i odpowiedzi 1 kier

Ty Partner TY ?   Opis
1 trefl 1 kier 1 pik F1 12-17 4 piki
    1 ba NF 12-14 skład równy
    2 trefl NF 11-14 nat (5)6+ trefli
    2 karo/pik GF Rewers 18-22 4 karty w kolorze lic. i 5+ trefle
    2 kier NF 12-14 fit 4-kart
    2 ba GF 18-20 skład równy  

lub 18-22 5+ trefle

    3 trefl NF 15-17 nat inwit
    3 karo/pik GF Splinter (15-18)
    3 kier NF (14)15-17 fit 4-kart inwit
    3 ba NF Ręka na treflach z bocznymi stoperami
    4 trefl NF 8+ trefli inwitujące monokolor
    4 karo GF Sprinter (renons) 4 kiery aspiracje szlem.
    4 kier NF Ręka na treflach lub (1444 lub 4414) z fitem 4-kart
    *4 pik F Splinter max. Aspiracje szlem. (?)
    4 ba F Pyt. o asy
    5 trefl NF Sign off

 

Dalsza licytacja po otwarciu 1 trefl i odpowiedzi 1pik

Ty Partner TY ?   Opis
1 trefl 1pik 1 ba NF 12-14 skład równy
    2 trefl NF 11-14 nat (5)6+ trefli
    2 karo/ kier GF Rewers 18-22 4 karty w kolorze lic. i 5+ trefle
    2 pik NF 12-14 fit 4-kart
    2 ba GF 18-20 skład równy  

lub 18-22 5+ trefle

    3 trefl NF 15-17 nat inwit
    3 karo/kier GF Splinter (15-18)
    3 pik NF (14)15-17 fit 4-kart inwit
    3 ba NF Ręka na treflach z bocznymi stoperami
    4 trefl NF 8+ trefli inwitujące monokolor
    4 karo/kier GF Sprinter (renons) 4 kiery aspiracje szlem.
    4 pik F na treflach lub (4144 lub 4414) z fitem 4-kart
    4 ba F Pyt. o asy
    5 trefl NF Sign off

 

Dalsza licytacja po otwarciu 1 trefl i odpowiedzi 1ba

Ty Partner TY ?   Opis
1 trefl 1 ba 2 trefl NF 11-14 nat (5)6+ trefli
    2 karo/ kier/pik GF Rewers 18-22 4 karty w kolorze lic. i 5+ trefle
    2 ba NF Inwit 15-17 skład w miarę równy
    3 trefl NF (14)15-17 nat inwit
    3 karo/kier/pik GF Splinter (15-18)
    3 ba NF Ręka na treflach z bocznymi stoperami
    4 trefl NF 8+ trefli inwitujące monokolor
    4 karo/kier/pik GF AutoSplinter na treflach 4 aspiracje szlem.
    4 ba NF Inwit.  

pyt. o asy poprzedzamy lic. forsującą

    5 trefl NF Sign off

 

Dalsza licytacja po otwarciu 1 trefl i odpowiedzi 1ba

Ty Partner TY ?   Opis
1 trefl 2 trefl (GF) 2 karo/ kier/pik F 4 karty
    2 ba F 14-17 lepsza ręka w miarę równy skład
    3 trefl F 12-14 5+ nat
    3 karo/kier/pik F Splinter (13-16)
    3 ba NF 12-13 S(dół otw.) Sign off  

niechęć wymiany info

    4 trefl F 15+ szlemikowe
    4 karo/kier/pik F Splinter (renons) na treflach  

aspiracje szlem.

    4 ba F pyt. o asy
    5 trefl NF Sign off

 

Dalsza licytacja po otwarciu 1 trefl i odpowiedzi 2 karo

Ty Partner TY ?   Opis
1 trefl 2 karo (GF) 2 kier/pik F 4 karty (obowiązkowa licytacja, Partner może posiadać 4-kę starszą)
    2 ba F 14-17 lepsza ręka w miarę równy skład
    3 trefl F 12-14 (5)6+ nat
    3 karo F (14)15-16 nadwyżkowe
    3 kier/pik F Splinter (13-16)
    3 ba NF 12-13 S(dół otw.) Sign off  

niechęć wymiany info

    4 trefl F 15+ nat 6+ szlemikowe
    4 karo F (17)18+ szlemikowe
    4 kier/pik F Splinter (renons) na karach  

aspiracje szlemikowe

    4 ba F pyt. o asy
    5 trefl/karo NF Sign off

 

Dalsza licytacja po otwarciu 1 trefl i odpowiedzi 2 kier

Ty Partner TY ?   Opis
1 trefl 2 kier (GF) 2 pik F 4 karty (obowiązkowa licytacja, Partner może posiadać 4-kę)
    2 ba F 14-17 lepsza ręka w miarę równy skład
    3 trefl F 12-14 (5)6+ nat
    3 karo F (14)15-16 nadwyżkowe chęć wymiany info
    3 pik/4 karo F Splinter (13-16)
    3 ba NF 12-13 S(dół otw.) Sign off  

niechęć wymiany info

    4 trefl F 15+ nat 6+ szlemikowe
    4 kier NF Sign off dół otw niechęć do wymiany info
    4 pik F Splinter (renons) aspiracje szlemikowe (?)
    4 ba F pyt. o asy
    5 trefl NF Sign off

 

Dalsza licytacja po otwarciu 1 trefl i odpowiedzi 2 pik

Ty Partner TY ?   Opis
1 trefl 2 pik (GF) 2 ba F 14-17 lepsza ręka w miarę równy skład
    3 trefl F 12-14 (5)6+ nat
    3 karo/kier F (14)15-16 4 karty nadwyżkowe  

chęć wymiany info

    3 pik F 14-17 fit nadwyżkowe
    3 ba NF 12-13 S(dół otw.) Sign off  

niechęć wymiany info

    4 trefl F 15+ nat 6+ szlemikowe
    4 karo/kier F Splinter (13-16)
    4 pik F Sign off fit dół otwarcia
    4 ba F pyt. o asy
    5 trefl NF Sign off

 

Dalsza licytacja po otwarciu 1 trefl i odpowiedzi 2 ba

Ty Partner TY ?   Opis
1 trefl 2 ba 3 trefl NF 13-14 6+ nat inwit do 3 ba  

Partner z uzupełnieniem lic. 3 ba

    3 karo/kier/pik GF 18+ szlemikowe
    3 ba NF Sign off  

nadwyżka punkt. lub długośc. (trefle)

    4 trefl F 17+ nat 6+ szlemikowe
    4 karo/kier/pik F AutoSplinter 18+ 6+ trefli
    4 ba NF Inwit 19-20 skład równy
    5 trefl NF Sign off

 

Dalsza licytacja po otwarciu 1 trefl i odpowiedzi 2 ba

Ty Partner TY ?   Opis
1 trefl 3 w kolor  

(blok 3-7)

3 nowy kolor GF 18+ 4 karty
    3 ba NF Sign off  

Stopery boczne, uzupełnienie w treflach

    4/5 w kolor NF taktyczne przedłużenie bloku
    4 nielicytowany F Splinter 18+ fit
    4 ba F Pyt. o asy

 

Dalsza licytacja po otwarciu 1 trefl i odpowiedzi 3 ba

Ty Partner TY ?   Opis
1 trefl 3 ba 4 nowy kolor F Cuebid (4 ba będzie potem pyt.)
    4 trefl F Szlemikowe 15(16)+ 6+ trefli
    4 ba NF Inwit 16-18 na w miarę równym
    5 trefl NF Sign off
    6 ba F 19-20 (z 3-ma asami) z 2-ma cuebid najpierw)

 

Otwarcie informacyjne (kolorowe)

1 karo/kier/pik ?   opis
  pas   0-5
  Nowy kolor na wys. 1 F1 6+ 4+ karty
  Pojedynczy przeskok nowym kolorem NF Inwit, kolor + fit.  

Po otw. 1 karo skok na 2 kier/pik = 5 kart plus 3(4) kart fit karowy. Otwierający z fitem 4 kart licytuje końcówkę w starszy. Natomiast 3-kart. fit wymaga śladu nadw.

  Podwójny przeskok nowym kolorem GF Splinter (11-15) fit 4 kart
  podniesienie NF 7-9 fit
  Skaczące podniesienie NF Blokujące 3-7 fit 4 karty
  Zalicytowanie końcówki NF (4)5 kart fit blokujące
  2 over 1 GF 12+
  4 ba F pytanie o asy
  5 kier/pik NF pytanie o asa i króla atu
Tylko po otw. 1 karo 1,2,3 ba NF z bilansu
Po otw w starszy 1 ba F 1. 4-6 z fitem   

2. 6-10 skład równy bez fitu

3. 6-11 kolor 5+ bez fitu

Po otw w starszy 2 ba NF Inwit z fitem 10-11 równy skład
Po otw w starszy 3 ba NF Z fitem bez lewy przebitkowej

 

Po otwarciu w starszy i blokującym podniesieniu końcówkę licytujemy taktycznie:

albo z totalnym dołem i brakiem lew defensywnych czyli prewencyjnie (postulat szybkości, który służy wyblokowaniu przeciwników oraz całkowitej dezinformacji) albo ofensywnie z co najmniej 1,5-2 nadwyżkami. Znajomość TNT sporo w tym temacie ułatwia.

 

Otwarcie informacyjne 1 ba i odpowiedzi

1ba ?   opis
  pas - 0-7(8) równy skład
  2 trefl F1
  1. pyt. o starsze 4-ki
  2. 0+ 54 na starych
  3. 0+ i krótkość trefl (max 2 trefle)
  2 karo/kier/pik/2ba F1 Transfery, 2 pik dwuznaczne  

transfer na trefle lub inwit na równym

  3 trefl/karo GF Co najmniej lekkie aspiracje szlem. 6+
  3 kier/pik GF Konwencja 5431 a raczej 1345, 3145 lub lepiej w młodszych, a mniej w starych
  3 ba NF Sign off
  4 trefl GF Pytanie o asy
  4 karo/kier F Duży texas chęć gry wyłącznie końcówki
  4 ba NF Inwit

 

Otwarcie 2 trefl Acol i odpowiedzi

2 trefl (GF) ?   Opis
  2 karo F Negat brak 3 kontroli
  2kier/pik F 3 kontrole 4+ karty  

(możliwy kolor młodszy 5+)

  2 ba F 3 kontrole skład równy  

brak st 4-ki i mł 5-tki

  3 trefl/karo F 3 kontrole 5+ nat
  3 kier/pik/  

4trefl/karo

F 3 kontrole monokolor 6+ nat szlemikowe

 

Otwarcie 2 karo = 5/4 stare)

2 karo ?   Opis
  2/3 kier/pik NF Słabe do koloru
  2 karo NF inwit oba fity
  2 ba F F pytanie o skład
  3 trefl F F1 Kolor (5)6+
  4 kier/pik NF taktyczne wybór kontraktu
  3 ba NF Do gry
       
  4 trefl F Lic. transferowo lepszy lub dłuższy: 4karo-kiery, 4kier-piki
  4 karo F Fity w starych, wywołanie końcówki
  4 ba F Pyt o asy
       

 

2 kier 5/4 kiery i młodszy

2 kier ?   opis
  pas - Statystyczny, słaba ręka
  2pik NF nat
  2 ba F wywiad
  3trefl/karo NF wybór kontraktu
  3 kier NF Blokujące
  4 trefl NF Blokujące fity w obu młodszych

 

2 pik 5/4 piki i młodszy

2 pik ?   opis
  pas - Statystyczny, słaba ręka
  2 ba F1 wywiadowcze
  3 trefl/karo NF do koloru
  3pik NF Blokujące
  3 ba NF Do gry
  4 trefl NF blokujace oba fity w młodszych
  4 pik NF Taktyczne
  4 ba F Pyt o asy

 

Licytacja dwustronna po otwarciu Partnera

Ty Przeciwnik TY ?   Opis
1 trefl interwencja pas - 0-6
    rktr F1 10+ skład równy (max. 5431)
    1 nowy kolor F1 7+ 4+ karty
    1/2/3 ba NF Z bilansu
    Kolor przeciwnika F1 Co najmniej inwit do 3 ba lub 5 trefl
    wejście kolorem na wys.2 NF 6-10 (5)6 kart
    2 w nowy kolor ze skokiem NF Blokujące 3-7pkt 6 kart
    3 w nowy kolor NF Blokujące 3-7pkt 7 kart
    4 trefl/karo/kier/pik NF 7/8+ kart
    4 ba F Pyt o asy
         
1 kolor interwencja pas - Nat lub trapping pas
k/k/p   ktr F1 neg
    rktr F1 10+ (raczej bez fitu) skład równy j/w
    1 nowy kolor F1 7+ 4+
    Wejście na wys 2 NF 6-10 (5)6 kart
    Pojedynczy przeskok nowym kolorem NF Kolor + fit inwit (po otw 1 karo 2kier/pik = 5 kart i (3)4 kart fit karowy, jeśli mamy 4 kara i np. 4 piki w sile inwitu najpierw zgłaszamy 1 pik by później uzgodnić kara)  

Minimum 8 kart (3-5, 4-4 itd.)

    Podwójny przeskok GF Splinter 12-15 fit (3)4-kart
    Podniesienia NF 2/3/4/5 blokujace
    Kolor przeciwnika F1 Co najmniej inwit z fitem
    1/2/3ba NF Z fitem bilansowe
    4 ba F Pyt o asy

 

Licytacja po otwarciu przeciwnika

Przeciwnik Partner TY ?   Opis
1 trefl kontra 1 karo NF 0-6 lub półpozytywne 7-10 nat 4+ karty
    1 kier/pik NF (6)7-9(10) 4+ karty
    1/2/3 ba NF Z bilansu
    Kolor przeciwnika F1 10+
    Pojedynczy przeskok kolorem NF 3-7 pkt blokujące 5+ kart
    Podwójny przeskok NF 5+ kart inwit go końcówki
    4 w nowy kolor NF 6+ kart
    4 ba F Pyt o asy
         
1 kolor interwencja      
k/k/p kontra pas - Z solidną opozycja atutową, tak by Partner mógł swobodnie oddać wist atutowy w celu odebrania atutów przeciwnikowi i by obyło się bez straty lewy ( przykład opozycji KDW108)
    1 kier/pik NF 0-9(10) 4+ karty
    1/2/3 ba NF Z bilansu
    Kolor przeciwnika F1 10+ co najmniej inwit
    Pojedynczy przeskok kolorem NF 3-7 pkt blokujące 5+ kart
    Podwójny przeskok kolorem NF 5+ kart inwit
    4 w nowy kolor NF 6+ kart
    4 w kolor przeciwnika F Fity w pozostałych, krótkość
    4 ba F Pyt o asy

 

Licytacja po otwarciu przeciwników i wejściu Partnera

Przeciwnik Partner TY ?   Opis
1 trefl kolor pas -  
    Nowy kolor na wys 1 F1 4+
    1/2/3 ba NF Z bilansu
    Kolor przeciwnika F1 10+
    Pojedynczy przeskok kolorem NF 3-7 pkt blokujące 5+ kart
    Podwójny przeskok NF 5+ kart inwit do końcówki
    4 w nowy kolor NF 6+ kart
    4 ba F Pyt o asy
         
1 kolor interwencja      
Karo  

kier

pik

kontra pas - Z solidną opozycja atutową, tak by Partner mógł swobodnie oddać wist atutowy w celu odebrania atutów przeciwnikowi i by obyło się bez straty lewy ( przykład opozycji KDW108)
    1 kier/pik NF 0-9(10) 4+ karty
    1/2/3 ba NF Z bilansu
    Kolor przeciwnika F1 10+ co najmniej inwit
    Pojedynczy przeskok kolorem NF 3-7 pkt blokujące 5+ kart
    Podwójny przeskok kolorem NF 5+ kart inwit
    4 w nowy kolor NF 6+ kart
    4 w kolor przeciwnika F Fity w pozostałych, krótkość
    4 ba F Pyt o asy

 

 

Kategoria: 
Błąd | TABU Tarnowska Akademia Brydżowych Umiejętności

Błąd

Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.